Danh sách các thủ môn có triển vọng 2023 của bóng đá thế giới