Nên tắm lúc mấy giờ là tốt nhất để không bị đột tử